STORSEGEL

Storseglet är båtens viktigaste segel.

Storseglets framåtdrivande kraft påverkar dessutom båtens höjdtagningsförmåga. Darför ställs det alltid höga krav på design, konstruktion och hållbarhet.
Val av duk är helt beroende av användningsområde och typ av båt. Vi lever alltid upp till dina önskemål med målet att seglet håller länge och fungerar i all vindförhållanden. 

Måttbladen definierar alla produktionsrelevanta detaljer för ditt nya segel. Vi kan realisera alla vanliga segelsnitt, horisontellt såväl som radiellt. Seglets övriga utrustningsdetaljer som t.ex

  • val av tyg (dacron, laminat eller membran)
  • lattsytem (fullatta eller korta lattor)
  • Antal rev

och andra öppna frågor bör vi klargöra innan vi startar produktionen, så att det nya seglet också motsvarar dina förväntningar.